Neoddeliteľnou súčasťou práce so studňami je aj ich servis a údržba.