Sezónna, ekonomická varianta s ovládaním pomocou „presscontrol“

Sezónna, ekonomická varianta montáže čerpadla s ovládaním

Varianty v šachte s frekvenčným meničom

Špeciálne druhy montáže čerpadiel

Čerpadlo s ovládaním určené na sezónne použitie v skrinke

Čistenie / odpieskovanie studne

Čistenie, odpieskovanie studne

Čistenie / odpieskovanie extrémne znečistené studne

Studňa pred a po čistení / odpieskovaní

Špeciálne čistenie problematických studní pomocou riadiaceho počítača s hladinovou sondou