Odpieskovanie vŕtanej studne sa musí vykonať u každej novo-vyvŕtanej studne. Avšak čistenie / odpieskovanie doporučujeme aj u studní, u ktorých došlo k zaplaveniu alebo inému znečisteniu. Odpieskovanie je proces, pri ktorom sa snažíme odstrániť piesok a všetky mechanické čiastočky zo studne. Odpieskovaním sa v okolí perforácie odstráni piesok a všetky voľné čiastočky, čo umožní vode rýchlejšie prúdiť do studne.

Na odpieskovanie a čistenie používame špeciálne ponorné čerpadlo s veľkým výkonom. Odpieskovávať začíname postupným zvyšovaním čerpaného množstva vody až na maximum. Po dosiahnutí maximálneho množstva sa čerpadlo prepne do režimu, kedy dochádza k prudkému zvyšovaniu a znižovaniu čerpaného množstva vody zo studne. Tento režim spôsobuje dynamické zmeny v priestore okolo perforácie, čím dochádza k postupnému uvoľňovaniu a vyplavovaniu piesku.

Po odpieskovaní dochádza k postupnému znižovaniu čerpaného množstva vody až na množstvo, ktoré bude možné čerpať zo studne. Počas dočerpávania studne sa meria množstvo piesku v odčerpanej vode. Celý proces odpieskovania / čistenia sa pohybuje v rozpätí dvoch až štyroch hodín. Odpieskovanie studne môže byť neúspešné, ak pri budovaní studne sa nachádzala vrstva veľmi jemných pieskov (tzv. tekuté piesky) v okolí perforácie. Ani niekoľkonásobným odčerpávaním sa nedá v takejto vrstve vytvoriť prirodzený filter, ktorý by zabránil vnikaniu piesku do studne. Po odpieskovaní studne doporučujeme studňu dezinfikovať a vrch uzavrieť krytom, ktorý zabráni vnikaniu nečistôt do studne. Pri čerpaní je zistené maximálne množstvo vody, ktoré je možné zo studne odoberať. Maximálne množstvo je údaj podľa ktorého vyberáme výkon čerpadla.