Ponúkame Vám komplexné riešenia pri čerpaní vody zo studní, vrtov a nádrži podľa Vašich predstáv v oblasti:

 • dodávka pitnej a úžitkovej vody pre rodinné domy, chaty a záhrady
 • dodávka vody pre závlahové systémy
 • modernizáciu čerpacích systémov (výmena zastaralých čerpadiel za nové)
Montáž čerpadla v dome

Správne navrhnutý a realizovaný čerpací systém je jediná cesta ako dosiahnuť dobre fungujúci a účinný systém čerpania vody pre Váš dom, chatu, záhradu. Čerpací systém je zložený z množstva komponentov, ktoré musia fungovať niekoľko rokov po inštalácii, a preto jeho návrhu a inštalácii venujeme náležitú pozornosť. Pri navrhovaní čerpacieho systému potrebujeme vedieť: 

 • odkiaľ chceme vodu čerpať (studňa kopaná, vŕtaná, narážaná, prípadne nádrž na vodu)
 • stav vodného zdroja (čistený, používaný, bez informácii)
 • výdatnosť vodného zdroja (koľko l/min. môžeme zo studne odoberať)
 • ako hlboko je spodná voda
 • aké množstvo vody chceme čerpať
 • kam budeme vodu čerpať
 • akú kvalitu čerpadla zákazník požaduje

Po vyhodnotení všetkých dostupných informácii vypracujeme návrh na technické riešenie celého čerpacieho systému, kde bude navrhnuté:

 • druh filtrácie
 • druh čerpadla (ponorné alebo povrchové)
 • ochrana čerpadla (motorická, proti chodu na sucho)
 • spôsob spínania (tlakový spínač s tlakovou nádobou, prietokový spínač (PRESSCONTROL), frekvenčný menič)

               
Po odsúhlasení celého riešenia zákazníkom vykonáme samotnú montáž. Ako posledný bod nasleduje odskúšanie, oboznámenie sa s namontovaným zariadením, odovzdanie a podpis preberacieho protokolu.

Sezónna, ekonomická montáž čerpadla
Montáž čerpadla s frekvenčným meničom v odvetrávanej šachte