Studne

Studňa je zariadenie slúžiace k zachytávaniu podzemnej vody. Často sa týmto termínom označujú nielen studne kopané, ale aj studne vŕtané a narážané.

Studne sa budovali už v staroveku. Už v starovekom Egypte sa studne nielen kopali, ale aj vŕtali. V stredoveku sa mnohé studne kopali alebo hĺbili baníckym spôsobom (šachty). Na hradoch sa často studne budovali do veľkých hĺbok, až kým nenarazili na vodu, pretože studne boli významným zdrojom pitnej vody v čase obliehania. Studne v minulosti a ešte aj dnes tvoria významný zdroj vody pre človeka.


Rozdelenie studní podľa spôsobu budovania:


• Kopané studne
Vŕtané studne
Narážané studne